en_GBpl_PL
en_GBpl_PL

Tłumacz przysięgły języka angielskiego

Radca prawny

ANNA KAMIŃSKA, LL.M.

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 ANNA KAMIŃSKA. TŁUMACZENIA OGÓLNE I PRAWNICZE

(dalej: AK Tłumaczenia)

§ 1

Cel

Polityka Prywatności w AK Tłumaczenia ma na celu wyjaśnienie zasad przetwarzania danych osobowych oraz przedstawienie podstawowych praw związanych z ich przetwarzaniem przez AK Tłumaczenia.

Przetwarzanie danych osobowych przez AK Tłumaczenia odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO") oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe osób kontaktujących się z AK Tłumaczenia są przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zgłoszenia lub zapytania związane ze współpracą z AK Tłumaczenia oraz w celu przedstawienia oferty współpracy, jeżeli AK Tłumaczenia zostanie o to poproszona albo w związku z podjętą współpracą, w tym w celu bieżących kontaktów w sprawach związanych z wykonywaniem zleceń powierzonych AK Tłumaczenia, w związku z którymi AK Tłumaczenia zostały przekazane dane osobowe.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes AK Tłumaczenia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w postaci udzielenia odpowiedzi na zgłoszenia, nawiązania relacji z osobą, która się kontaktuje z AK Tłumaczenia, a także przedstawienia oferty współpracy z AK Tłumaczenia, oraz współpracą, jeżeli AK Tłumaczenia zostanie o to poproszona.

AK Tłumaczenia przetwarza dane osobowe w szczególności w celu:

 - wykonywania usług tłumaczenia,

 - współpracy z innymi podmiotami w sprawach Klientów AK Tłumaczenia,

 - współpracy z dostawcami towarów i usług,

 - zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego ze stroną internetową AK Tłumaczenia,

 - wypełniania obowiązków AK Tłumaczenia wynikających z przepisów prawa.

Zgoda na przetwarzanie podanych danych osobowych może być w dowolnym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

§ 2

Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez AK Tłumaczenia jest Anna Kamińska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Anna Kamińska Tłumaczenia ogólne i prawnicze z siedzibą przy ul. gen. Tadeusza Pełczyńskiego 14A lok. 92 w Warszawie (01-471), NIP: 5223208102, adres e-mail: anna.kaminska@annakaminska-tlumaczenia.pl.

§ 3

Zakres przetwarzanych danych osobowych

AK Tłumaczenia przetwarza dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresu e-mail.

AK Tłumaczenia nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym nie stosuje profilowania danych.

§ 4

Prawa osób, których dane osobowe przetwarza AK Tłumaczenia

 1. Przetwarzanie danych osobowych przez AK Tłumaczenia odbywa się na zasadzie dobrowolności.

 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w dowolnym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 3. Osobom, których dane osobowe przetwarza AK Tłumaczenia przysługują następujące prawa:

 - prawo do informacji,

 - prawo dostępu do danych,

 - prawo do sprostowania danych,

 - prawo do usunięcia danych,

 - prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

 - prawo do sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych.

W sprawach związanych z realizacją ww. praw należy skontaktować się z AK Tłumaczenia, wysyłając informację na adres: anna.kaminska@annakaminska-tlumaczenia.pl.

Osobom, których dane przetwarzane są przez AK Tłumaczenia przysługuje prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uważają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza obowiązujące przepisy w zakresie przetwarzania danych osobowych.

§ 5

Ograniczenie udostępniania informacji

AK Tłumaczenia nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie, albo wynika wprost ze zleconej AK Tłumaczenia sprawy lub też na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

AK Tłumaczenia nie przekazuje danych osobowych do krajów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, ani organizacjom międzynarodowym, chyba że wymaga tego zlecona przez Klienta sprawa.

§ 6

Okres przechowywania danych

AK Tłumaczenia przechowuje dane osobowe, w zależności od podstawy i celu przetwarzania, przez czas uzasadniony realizacją zlecenia, do czasu upływu przedawnienia terminów związanych z umową, z którą związane jest przetwarzanie danych osobowych, lub związanych z przedawnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności z uwzględnieniem postanowień Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

§ 7

Polityka Cookies

Strona https://annakaminska-tlumaczenia.pl (dalej: Strona) wykorzystuje tzw. pliki cookies. Korzystanie ze Strony stanowi zgodę Korzystającego ze Strony na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z poniższą Polityką Cookies. Jeżeli Korzystający nie wyraża zgody na wykorzystywanie i przetwarzanie plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki internetowej bądź zaprzestać korzystania ze Strony.

Pliki cookies to informacje podlegające zapisaniu na komputerze (tablecie, smarfonie) Korzystającego, które Strona odczytuje każdorazowo w trakcie połączenia. Plik cookie składa się zazwyczaj z nazwy strony internetowej, z której pochodzi, wskazania okresu przechowywania oraz numeru.

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu ułatwienia korzystania ze Strony i przyspieszenia korzystania ze Strony.

Pliki cookies, mogą być wykorzystane do tworzenia statystyk dotyczących sposobów korzystania ze Strony przez Korzystających.

Możliwe jest zablokowanie automatycznej obsługi plików cookies, bądź też włączenie ostrzeżeń o każdorazowym przesłaniu pliku cookie do urządzenia. Informacje dotyczące właściwych funkcji oprogramowania są udostępnione w ustawieniach przeglądarki internetowej oraz na stronach internetowych producentów oprogramowania.

W przypadku niedokonania przez Korzystającego ze Strony zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej, pliki cookies będą zapisywane na urządzeniu końcowym oraz wykorzystywane przez Stronę, zgodnie z niniejszą Polityką Cookies.

§ 8

Zmiany w Polityce Prywatności

 1. AK Tłumaczenia zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w każdym czasie.

 2. Korzystając ze strony internetowej AK Tłumaczenia Korzystający akceptuje niniejszą Politykę Prywatności. Jeżeli nie akceptuje niniejszej Polityki Prywatności powinien zaprzestać korzystania ze strony internetowej AK Tłumaczenia.

 3. Zmiany w Polityce Prywatności wchodzą w życie z chwilą opublikowania ich na stronie internetowej https://annakaminska-tlumaczenia.pl.

§ 9

Copyright

Właścicielem witryny https://annakaminska-tlumaczenia.pl jest Anna Kamińska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Anna Kamińska. Tłumaczenia ogólne i prawnicze z siedzibą przy ul. gen. Tadeusza Pełczyńskiego 14A lok. 92 w Warszawie (01-471), NIP: 5223208102, adres e-mail: anna.kaminska@annakaminska-tlumaczenia.pl.

 

telefon

telefon:

+ 48 505 345 439

Telefon jest czynny w dni robocze w godz. 10:00-16:00 czasu polskiego.

NIP: 5223208102

REGON: 389712928

e-mail

e-mail:

anna.kaminska@annakaminska-tlumaczenia.pl

adres

adres:

ul. gen. T. Pełczyńskiego 14A lok. 92, 01-471 Warszawa

Zapraszam po wcześniejszym mailowym lub telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania.

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych