en_GBpl_PL
en_GBpl_PL

Tłumaczenia ogólne i prawnicze

Anna Kamińska

ZAKRES USŁUG

tłumaczenia ogólne tłumaczenia zwykłe tłumaczenia prawne tłumaczenia prawnicze Warszawa angielski polski tłumaczenia ogólne i prawnicze Warszawa - Bemowo Anna Kamińska. Tłumaczenia ogólne i prawnicze

Tłumaczenia pisemne ogólne niewymagające uprawnień tłumacza przysięgłego

 • wynagrodzenie: 30,00 zł brutto za stronę rozliczeniową tłumaczenia z języka angielskiego na język polski,
 • wynagrodzenie: 40,00 zł brutto za stronę rozliczeniową tłumaczenia z języka polskiego na język angielski,
 • wynagrodzenie: +25% ww. za stronę rozliczeniową (tłumaczenie utrudnione z przyczyn dotyczących tekstu, w tym tekst pisany odręcznie, słabo czytelny, archaiczny język, konieczność odwzorowania np. tabelek, formularzy), tłumaczenie pilne - do uzgodnienia;
Wysokość wynagrodzenia

Wysokość wynagrodzenia obliczana jest na podstawie ilości stron rozliczeniowych.

 

Strona rozliczeniowa tłumaczenia zwykłego wynosi 1600 znaków (jako znak traktowana jest również spacja).

 

Stroną rozliczeniową jest strona sporządzona w języku docelowym (a więc np. w przypadku tłumaczenia z języka angielskiego na język polski tekstem docelowym, na podstawie którego obliczane jest wynagrodzenie, jest język polski).

 

Wysokość stawki (wynagrodzenie za stronę rozliczeniową) za wykonanie tłumaczenia jest ustalana z góry, przy czym ostateczne wynagrodzenie zostanie obliczone po wykonaniu zlecenia, czyli po obliczeniu liczby stron rozliczeniowych w języku docelowym, na który jest wykonywane tłumaczenie (1 strona rozliczeniowa = 1600 znaków, w tym spacje).

 

Strona rozliczeniowa niepełna poniżej 800 znaków (= połowa strony rozliczeniowej) jest zaokrąglana do połowy w górę, natomiast strona niepełna powyżej 800 znaków i poniżej 1600 znaków jest zaokrąglana do pełnej strony.

Termin wykonania tłumaczenia

Termin wykonania tłumaczenia jest ustalany indywidualnie.

 

Do terminu wykonania tłumaczenia nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy, w tym weekendów.

 

Termin wykonania zlecenia liczony jest od następnego dnia roboczego po otrzymaniu dokumentów w języku źródłowym i wpływie zaliczki na rachunek bankowy.


Zaliczka na wykonanie usługi wynosi 40% wstępnie określonej ilości stron rozliczeniowych. Ilość stron rozliczeniowych zostanie ustalona po wykonaniu tłumaczenia w oparciu o tekst docelowy (tekst, na który zostało wykonane tłumaczenie). Końcowe wynagrodzenie za wykonane tłumaczenie zostanie pomniejszone o kwotę zapłaconej zaliczki.

Tłumaczenia pisemne prawne lub prawnicze niewymagające uprawnień tłumacza przysięgłego

 • wynagrodzenie: 50,00 zł brutto  za stronę rozliczeniową tłumaczenia z języka angielskiego na język polski,
 • wynagrodzenie: 60,00 zł brutto za stronę rozliczeniową tłumaczenia z języka polskiego na język angielski,
 • wynagrodzenie: +25% ww. za stronę rozliczeniową (tłumaczenie utrudnione z przyczyn dotyczących tekstu, w tym tekst pisany odręcznie, słabo czytelny, archaiczny język, konieczność odwzorowania np. tabelek, formularzy), tłumaczenie pilne - do uzgodnienia;
Wysokość wynagrodzenia

Wysokość wynagrodzenia obliczana jest na podstawie ilości stron rozliczeniowych.

 

Strona rozliczeniowa tłumaczenia zwykłego wynosi 1600 znaków (jako znak traktowana jest również spacja).

 

Stroną rozliczeniową jest strona sporządzona w języku docelowym (a więc np. w przypadku tłumaczenia z języka angielskiego na język polski tekstem docelowym, na podstawie którego obliczane jest wynagrodzenie, jest język polski).

 

Wysokość stawki (wynagrodzenie za stronę rozliczeniową) za wykonanie tłumaczenia jest ustalana z góry, przy czym ostateczne wynagrodzenie zostanie obliczone po wykonaniu zlecenia, czyli po obliczeniu liczby stron rozliczeniowych w języku docelowym, na który jest wykonywane tłumaczenie (1 strona rozliczeniowa = 1600 znaków, w tym spacje).

 

Strona rozliczeniowa niepełna poniżej 800 znaków (= połowa strony rozliczeniowej) jest zaokrąglana do połowy w górę, natomiast strona niepełna powyżej 800 znaków i poniżej 1600 znaków jest zaokrąglana do pełnej strony.

Termin wykonania tłumaczenia

Termin wykonania tłumaczenia jest ustalany indywidualnie.

 

Do terminu wykonania tłumaczenia nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy, w tym weekendów.

 

Termin wykonania zlecenia liczony jest od następnego dnia roboczego po otrzymaniu dokumentów w języku źródłowym i wpływie zaliczki na rachunek bankowy.


Zaliczka na wykonanie usługi wynosi 40% wstępnie określonej ilości stron rozliczeniowych. Ilość stron rozliczeniowych zostanie ustalona po wykonaniu tłumaczenia w oparciu o tekst docelowy (tekst, na który zostało wykonane tłumaczenie). Końcowe wynagrodzenie za wykonane tłumaczenie zostanie pomniejszone o kwotę zapłaconej zaliczki.

Tłumaczenia ustne ogólne niewymagające uprawnień tłumacza przysięgłego

 • Wysokość wynagrodzenia ustalana jest indywidualnie, zależnie od rodzaju tłumaczenia, w tym od tematyki (ogólna czy specjalistyczna), rodzaju wydarzenia czy spotkania i metody wykonywanego tłumaczenia (np. tłumaczenie dla szerszego grona odbiorców, tłumaczenie indywidualne dla osoby nieposługującej się językiem źródłowym lub docelowym).
 • Wynagrodzenie powiększane jest o koszty przejazdu i ewentualnego pobytu.

Tłumaczenia ustne prawnicze niewymagające uprawnień tłumacza przysięgłego

 • Wysokość wynagrodzenia ustalana jest indywidualnie, zależnie od rodzaju tłumaczenia, w tym od tematyki (ogólna czy specjalistyczna), rodzaju wydarzenia czy spotkania i metody wykonywanego tłumaczenia (np. tłumaczenie dla szerszego grona odbiorców, tłumaczenie indywidualne dla osoby nieposługującej się językiem źródłowym lub docelowym).
 • Wynagrodzenie powiększane jest o koszty przejazdu i ewentualnego pobytu.

ZAKRES USŁUG

Tłumaczenia pisemne ogólne niewymagające uprawnień tłumacza przysięgłego

 • wynagrodzenie: 30,00 zł brutto za stronę rozliczeniową tłumaczenia z języka angielskiego na język polski,
 • wynagrodzenie: 40,00 zł brutto za stronę rozliczeniową tłumaczenia z języka polskiego na język angielski,
 • wynagrodzenie: +25% ww. za stronę rozliczeniową (tłumaczenie utrudnione z przyczyn dotyczących tekstu, w tym tekst pisany odręcznie, słabo czytelny, archaiczny język, konieczność odwzorowania np. tabelek, formularzy), tłumaczenie pilne - do uzgodnienia;
Wysokość wynagrodzenia

Wysokość wynagrodzenia obliczana jest na podstawie ilości stron rozliczeniowych.

 

Strona rozliczeniowa tłumaczenia zwykłego wynosi 1600 znaków (jako znak traktowana jest również spacja).

 

Stroną rozliczeniową jest strona sporządzona w języku docelowym (a więc np. w przypadku tłumaczenia z języka angielskiego na język polski tekstem docelowym, na podstawie którego obliczane jest wynagrodzenie, jest język polski).

 

Wysokość stawki (wynagrodzenie za stronę rozliczeniową) za wykonanie tłumaczenia jest ustalana z góry, przy czym ostateczne wynagrodzenie zostanie obliczone po wykonaniu zlecenia, czyli po obliczeniu liczby stron rozliczeniowych w języku docelowym, na który jest wykonywane tłumaczenie (1 strona rozliczeniowa = 1600 znaków, w tym spacje).

 

Strona rozliczeniowa niepełna poniżej 800 znaków (= połowa strony rozliczeniowej) jest zaokrąglana do połowy w górę, natomiast strona niepełna powyżej 800 znaków i poniżej 1600 znaków jest zaokrąglana do pełnej strony.

Termin wykonania tłumaczenia

Termin wykonania tłumaczenia jest ustalany indywidualnie.

 

Do terminu wykonania tłumaczenia nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy, w tym weekendów.

 

Termin wykonania zlecenia liczony jest od następnego dnia roboczego po otrzymaniu dokumentów w języku źródłowym i wpływie zaliczki na rachunek bankowy.


Zaliczka na wykonanie usługi wynosi 40% wstępnie określonej ilości stron rozliczeniowych. Ilość stron rozliczeniowych zostanie ustalona po wykonaniu tłumaczenia w oparciu o tekst docelowy (tekst, na który zostało wykonane tłumaczenie). Końcowe wynagrodzenie za wykonane tłumaczenie zostanie pomniejszone o kwotę zapłaconej zaliczki.

Tłumaczenia pisemne prawne lub prawnicze niewymagające uprawnień tłumacza przysięgłego

 • wynagrodzenie: 50,00 zł brutto  za stronę rozliczeniową tłumaczenia z języka angielskiego na język polski,
 • wynagrodzenie: 60,00 zł brutto za stronę rozliczeniową tłumaczenia z języka polskiego na język angielski,
 • wynagrodzenie: +25% ww. za stronę rozliczeniową (tłumaczenie utrudnione z przyczyn dotyczących tekstu, w tym tekst pisany odręcznie, słabo czytelny, archaiczny język, konieczność odwzorowania np. tabelek, formularzy), tłumaczenie pilne - do uzgodnienia;
Wysokość wynagrodzenia

Wysokość wynagrodzenia obliczana jest na podstawie ilości stron rozliczeniowych.

 

Strona rozliczeniowa tłumaczenia zwykłego wynosi 1600 znaków (jako znak traktowana jest również spacja).

 

Stroną rozliczeniową jest strona sporządzona w języku docelowym (a więc np. w przypadku tłumaczenia z języka angielskiego na język polski tekstem docelowym, na podstawie którego obliczane jest wynagrodzenie, jest język polski).

 

Wysokość stawki (wynagrodzenie za stronę rozliczeniową) za wykonanie tłumaczenia jest ustalana z góry, przy czym ostateczne wynagrodzenie zostanie obliczone po wykonaniu zlecenia, czyli po obliczeniu liczby stron rozliczeniowych w języku docelowym, na który jest wykonywane tłumaczenie (1 strona rozliczeniowa = 1600 znaków, w tym spacje).

 

Strona rozliczeniowa niepełna poniżej 800 znaków (= połowa strony rozliczeniowej) jest zaokrąglana do połowy w górę, natomiast strona niepełna powyżej 800 znaków i poniżej 1600 znaków jest zaokrąglana do pełnej strony.

Termin wykonania tłumaczenia

Termin wykonania tłumaczenia jest ustalany indywidualnie.

 

Do terminu wykonania tłumaczenia nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy, w tym weekendów.

 

Termin wykonania zlecenia liczony jest od następnego dnia roboczego po otrzymaniu dokumentów w języku źródłowym i wpływie zaliczki na rachunek bankowy.


Zaliczka na wykonanie usługi wynosi 40% wstępnie określonej ilości stron rozliczeniowych. Ilość stron rozliczeniowych zostanie ustalona po wykonaniu tłumaczenia w oparciu o tekst docelowy (tekst, na który zostało wykonane tłumaczenie). Końcowe wynagrodzenie za wykonane tłumaczenie zostanie pomniejszone o kwotę zapłaconej zaliczki.

Tłumaczenia pisemne poświadczone wymagające uprawnień tłumacza przysięgłego

 • wynagrodzenie: 35,00 zł brutto za stronę rozliczeniową* tłumaczenia z języka angielskiego na język polski,
 • wynagrodzenie: 46,00 zł brutto za stronę rozliczeniową* tłumaczenia z języka polskiego na język angielski,
 • wynagrodzenie: +25% ww. za stronę rozliczeniową* (tłumaczenie utrudnione z przyczyn dotyczących tekstu, w tym tekst pisany odręcznie, słabo czytelny, archaiczny język, konieczność odwzorowania np. tabelek, formularzy), tłumaczenie pilne - do uzgodnienia;
 * strona rozliczeniowa tłumaczenia przysięgłego wynosi 1125 znaków ze spacjami (podstawa prawna: art. § 8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego)
Wysokość wynagrodzenia

Wysokość wynagrodzenia obliczana jest na podstawie ilości stron rozliczeniowych.

 

Strona rozliczeniowa tłumaczenia poświadczonego (sporządzonego przez tłumacza przysięgłego) wynosi 1125 znaków (jako znak traktowana jest również spacja).

 

Stroną rozliczeniową jest strona sporządzona w języku docelowym (a więc np. w przypadku tłumaczenia z języka angielskiego na język polski tekstem docelowym, na podstawie którego obliczane jest wynagrodzenie, jest język polski).

 

Wysokość stawki (wynagrodzenie za stronę rozliczeniową) za wykonanie tłumaczenia jest ustalana z góry, przy czym ostateczne wynagrodzenie zostanie obliczone po wykonaniu zlecenia, czyli po obliczeniu liczby stron rozliczeniowych w języku docelowym, na który jest wykonywane tłumaczenie (1 strona rozliczeniowa tłumaczenia poświadczonego = wykonanego przez tłumacza przysięgłego wynosi 1125 znaków, w tym spacje).

 

Strona rozliczeniowa niepełna poniżej 570 znaków (= połowa strony rozliczeniowej) jest zaokrąglana do połowy w górę, natomiast strona niepełna powyżej 570 znaków i poniżej 1125 znaków jest zaokrąglana do pełnej strony.

Termin wykonania tłumaczenia

Termin wykonania tłumaczenia jest ustalany indywidualnie.

 

Do terminu wykonania tłumaczenia nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy, w tym weekendów.

 

Termin wykonania zlecenia liczony jest od następnego dnia roboczego po otrzymaniu dokumentów w języku źródłowym i wpływie zaliczki na rachunek bankowy.


Zaliczka na wykonanie usługi wynosi 40% wstępnie określonej ilości stron rozliczeniowych. Ilość stron rozliczeniowych zostanie ustalona po wykonaniu tłumaczenia w oparciu o tekst docelowy (tekst, na który zostało wykonane tłumaczenie). Końcowe wynagrodzenie za wykonane tłumaczenie zostanie pomniejszone o kwotę zapłaconej zaliczki.

Tłumaczenia ustne ogólne niewymagające uprawnień tłumacza przysięgłego

 • Wysokość wynagrodzenia ustalana jest indywidualnie, zależnie od rodzaju tłumaczenia, w tym od tematyki (ogólna czy specjalistyczna), rodzaju wydarzenia czy spotkania i metody wykonywanego tłumaczenia (np. tłumaczenie dla szerszego grona odbiorców, tłumaczenie indywidualne dla osoby nieposługującej się językiem źródłowym lub docelowym).
 • Wynagrodzenie powiększane jest o koszty przejazdu i ewentualnego pobytu.

Tłumaczenia ustne prawnicze niewymagające uprawnień tłumacza przysięgłego

 • Wysokość wynagrodzenia ustalana jest indywidualnie, zależnie od rodzaju tłumaczenia, w tym od tematyki (ogólna czy specjalistyczna), rodzaju wydarzenia czy spotkania i metody wykonywanego tłumaczenia (np. tłumaczenie dla szerszego grona odbiorców, tłumaczenie indywidualne dla osoby nieposługującej się językiem źródłowym lub docelowym).
 • Wynagrodzenie powiększane jest o koszty przejazdu i ewentualnego pobytu.

Tłumaczenia ustne poświadczone wymagające uprawnień tłumacza przysięgłego

 • Wysokość wynagrodzenia ustalana jest indywidualnie, zależnie od rodzaju tłumaczenia, w tym od tematyki (ogólna czy specjalistyczna), rodzaju wydarzenia czy spotkania i metody wykonywanego tłumaczenia (np. tłumaczenie dla szerszego grona odbiorców, tłumaczenie indywidualne dla osoby nieposługującej się językiem źródłowym lub docelowym).
 • Wynagrodzenie powiększane jest o koszty przejazdu i ewentualnego pobytu.

telefon:

+ 48 505 345 439

Telefon jest czynny w dni robocze w godz. 10:00-16:00 czasu polskiego.

NIP: 5223208102

REGON: 389712928

e-mail:

anna.kaminska@annakaminska-tlumaczenia.pl

adres:

ul. gen. T. Pełczyńskiego 14A lok. 92, 01-471 Warszawa

Zapraszam po wcześniejszym mailowym lub telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania.

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych